TR
EN

Ürün Grupları

Acil Aydınlatma Armatürleri

acil aydınlatma armatürleri

Acil Yönlendirme Armatürleri

acil çıkış yönlendirme armatürleri

Fluoresan Lamba Acil Aydınlatma Kiti

fluoresan lambalar için acil aydınlatma kitleri

Led Lamba Acil Aydınlatma Kiti

led lambalar için acil aydınlatma kitleri

Fotoluminesan Ürünler

fotoluminesan ürünler

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ YERLEŞİM KILAVUZU

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRLERİNDE TEMEL GEREKLİLİKLER

TEST VE BAKIM İŞLEMLERİ

Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri, yangın, deprem ve benzeri durumlarda, insanların hayatî güvenliğini sağlayacak en önemli proseslerden biridir.

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ NEDİR?
Acil durum aydınlatma sistemi; Şehir şebekesi veya benzeri bir enerji kesintisi durumunda, yangın, deprem gibi nedenlerle bina ya da yapının elektrik enerjisinin güvenlik amacıyla kesilmesi, bir devre kesici veya sigortanın açılması nedeniyle normal aydınlatmanın kesilmesi durumunda otomatik devreye giren cihazlar ve sistemlerdir.

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ NERELERDE UYGULANMALIDIR
Küçük konutlar (bir bodrum kat hariç en fazla üç katlı müstakil konutlar, ikiz evler, sıra evler ve benzeri özel binalar) hariç aşağıda sınıflandırılan tüm topluma açık binalarda acil aydınlatma sistemi tesis edilmelidir.
1- Konutlar
Barınma amacıyla kullanılan ve uyuma maksadıyla bölümleri olan küçük konutlar kapsamı dışındaki konutlardır.
1-Apartmanlar
2-Toplu konutlar
2- Toplanma Amaçlı Binalar
Toplanma amaçlı binalar; konaklama, tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım, araç bekleme gibi nedenlerle 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği tüm binalar veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar. Herhangi bir binada toplanma amaçlı olarak kullanılan ancak 50' den az kişinin toplanmasına uygun olan bölümler, esas binanın kullanım sınıflandırılmasına tabi olmalıdır.
1-Konaklama Tesisleri : Konaklama hizmeti veya konaklama hizmeti ile birlikte beslenme, eğlence ve gösteri, animasyon gibi hizmetlerden biri veya birkaçının sunulduğu yerlerdir. Oteller, moteller, termal tesisler, tatil köyleri, pansiyonlar, kampingler, öğrenci yurtları, kamplar ve benzeri yerler bu sınıfa girer.
2-Yeme ve İçme Tesisleri : Beslenme ve ilgili hizmetlerin sunulduğu yerleri kapsar. Kahvehaneler, kafeteryalar, pastahaneler, lokantalar, lokaller, fırınlar, simit fırınları ve benzeri yerler bu sınıfa girer.
3-Eğlence Yerleri : Eğlence hizmeti veren yerleri kapsar. Sinemalar, tiyatrolar, pavyonlar, gazinolar, tavernalar, barlar, kokteyl salonları, gece kulüpleri, diskotekler, düğün ve nikah salonları ve benzeri yerler bu sınıfa girer.
4-Müzeler ve Sergi Yerleri: Sanat ve bilim eserlerinin muhafaza ve teşhir edildiği yerleri kapsar. Müzeler, sergi yerleri, müzayede yerleri, fuarlar ve benzeri yerler bu sınıfa girer.
5-İbadethane ve Spor Alanları : Camiler, kiliseler, sinagoglar vb. ibadet yerleri ile açık ve kapalı spor alanları ve benzeri yerler bu sınıfa girer.
6-Terminaller, Garlar, Hava Meydanları ve Limanlar: İlgili araçlarının yolcu ve yüklerini indirip, bindirdikleri yerlerdir.
3- Kurumsal Binalar
1-Eğitim tesisleri, sağlık hizmet kuruluşları ile ceza ve tutuk evleri bu kapsama girer.
2-Eğitim tesisleri : Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerlerdir. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları, ana okulları, kreşler, çocuk kulüpleri, özel eğitim kurumları, dershaneler, kütüphaneler, yetiştirme yurtları ve yatılı bölge okulları, yüksek öğretim kurumları ve benzeri yerler.
3-Sağlık hizmeti amaçlı binalar : Hastaneler, huzurevleri, çocuk bakım ve rehabilitasyon merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, özel klinikler, revirler, teşhis ve tedavi merkezleri , tıbbi laboratuarlar ve benzeri yerler.
4-Tutukevi, cezaevi, ıslahevi ve nezarethanelerin topluma açık bölümleri
4- Ticaret Amaçlı Binalar
Ticaret amaçlı binalar; gıda, giyim ve diğer ihtiyaç maddelerinin toptan ve perakende olarak satıldığı yerlerdir. Ticari malların satışı ile bağlantılı olarak kullanılan ve aynı binanın içinde bulunan büro, depo ve hizmet amaçlı bölümler ticaret amaçlı bina sınıflandırmasına girer. Esas olarak başka bir kullanım sınıfına giren bir binada bulunan küçük ticaret amaçlı bölümler, binanın esas kullanım sınıflandırmasına tabi olmalıdır.
1-Mağazalar, kapalı çarşılar, pasajlar
2-Marketler, süpermarketler
3-Toptancı siteleri, sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsaları
4-Tamirhaneler, yedek parça ve malzeme satış yerleri ile benzer yerler
5- Büro Binaları Büro binaları; iş amacıyla her türlü büro hizmetlerinin (ticaret amaçlı binaların kapsamına giren işler hariç) yürütüldüğü, hesap ve kayıt işlemlerinin ve benzer çalışmaların yapıldığı binalardır. Başka bir binanın bünyesinde büro hizmetleri için kullanılan bölümler, ana binanın kullanım sınıflandırılmasına tabi olmalıdır.
1- Bankalar,
2- Borsalar
3- Kamu hizmet binaları
4- Genel büro binaları
5- Muayenehaneler
6- Endüstriyel Tesisler
Endüstriyel yapılar; her çeşit ürünün yapıldığı fabrika ve işleme, montaj, karıştırma, temizleme, yıkama, paketleme, depolama, dağıtım ve onarım gibi işlemlere mahsus bina ve yapıları kapsar.
1- Fabrikalar, üretim tesisleri, işleme tesisleri, dolum ve boşaltım tesisleri
2- Enerji üretim tesisleri, maden işleme tesisleri, rafineriler
7- Depolama Amaçlı Tesisler
Depolama amaçlı tesisler; her türlü mal, ürün, araç veya hayvanların depolanması veya muhafazası için kullanılan tüm bina ve yapıları kapsar. Başka bir bi
nanın içerisinde bulunan 50 m² den küçük depolama amaçlı bölümler ana binanın bir parçası olarak kabul edilir. İçinde insan bulunmayan depolama tesislerine acil aydınlama yapılması şart değildir.
1- Depolar : İhtiyaç maddelerinin gereğinde kullanılmak üzere muhafaza edildiği yerlerdir. Silolar, tank çiftlikleri, depolar, matbaalar, antrepolar, ahırlar, ambarlar, eşya emanet ve muhafaza yerleri, arşivler ve benzeri yerleri kapsar.
2- Otoparklar : Motorlu araçların bekletildiği ve muhafaza edildiği yerlerdir. Kapalı otoparkları, bina otoparkları, oto galerileri ve benzeri yerlerdir.