TR
EN

Acil Aydınlatma Ürünleri Test ve Bakım Prosedürü

     Binanın, acil aydınlatma konusunda Elektrik İç Tesisleri Proje Yönetmeliğine göre hazırlanmış bir projesi olmalı, bu projede ilgili tüm cihazlar yer almalı ve zaman içinde yapılan değişikliklerin güncellenmesi sağlanmalıdır. Planlı olarak yapılan test ve bakım raporlarının sonucu bir kayıt defterinde tutulmalıdır. Kayıt defterinde sistemin devreye alınması, periyodik olarak yapılan test ve bakım işlemleri, arıza durumunda yapılan müdahaleler, tarihler ve ilgili personel gibi bilgileri içermelidir. Tüm test işlemleri bu konuda yetkili ve bilgili bir kişi/kurum tarafından yapılmalı ve sonuçları kaydedilmelidir. Eğer otomatik bir test düzeni varsa alınan veriler ayda bir kaydedilmelidir. Test işlemi gündüzleri ve binanın tenha olduğu zamanlarda mesela hafta sonları yapılmalıdır.

Günlük Kontrol

     Bu test sadece merkezi batarya üniteli sistemler için yapılır, merkezi batarya ünitesinin üzerinde bulunan ışıklı göstergeler izlenerek normal durumda olup olmadığı kontrol edilir.

Aylık Test

     Bu test her bir cihaz için yapılmalıdır. Bunun için cihazların besleme gerilimi merkezi test anahtarı veya aydınlatma sigortasından kesilerek veya cihazın üzerindeki test butonuna basılarak yapılmalıdır. Aydınlatma ve yönlendirme cihazlarının açıkça görünür durumda olduğu ve düzgün olarak çalıştığı 5-10 dakika gibi kısa bir sürede test edilmelidir. Bu süre sonunda cihazlara tekrar besleme gerilimi uygulanır ve şarj göstergeleri kontrol edilerek bu durumun teyidi alınmalıdır.

Yıllık Test

     Bu test aylık olarak yapılan test ile aynıdır sadece cihazları gerektiği kadar süre devrede kalıp kalmadığı da kontrol edilmelidir. Bu süre sonunda cihazlara tekrar besleme gerilimi uygulanır ve şarj göstergeleri kontrol edilerek bu durumun teyidi alınır.

Bakım

     Cihazların bazı parçaları belli periyotlarda değiştirilmelidir bu açıdan bakımdan geçirilmelidir. Bakımlar yıllık test sırasında yapılmalıdır. Sürekli yanan modellerde lamba yılda 8.750 saat çalışır. Floresan lambaların ömrü genellikle 7.500 - 10.000 saat arasındadır fakat bu lambanın bir yıl sonra bozulacağı anlamına gelmez bir yıl sonra arıza yapma riski artmış olarak değerlendirilmeli ve yılda bir yenisi ile değiştirilmelidir. Yine cihazlarda kullanılan bataryalar da sonsuz ömürlü değildir, 3-5 yıl sonra kapasitelerinde azalmalar başlar. Yıllık test sırasında süre testini geçemeyen cihazların aküleri yenileri ile değiştirilmelidir. Bakım sırasında cihaz içi ve dışı tozlanmalar temizlenmeli, güvenlik açısından şebeke bağlantı klemensi ile lamba ve batarya soketlerinin sıcaklık ve ultravioleden etkilenme durumu gözlenmelidir.